Tintelende Voeten

Wat kun je er tegen doen?!

Tintelende Arm


Tintelende Arm


Alle mensen ervaren wel eens tintelingen in hun arm.
Een tinteling kan onschuldig zijn maar ook verstrekkende gevolgen hebben en een signaal zijn voor meer onheil.

In de meeste gevallen zal de tinteling betekenen dat u uw arm in slaapstand heeft gebracht doordat de bloedtoevoer naar de arm is afgesloten of bekneld.
Hierdoor krijgt de arm niet voldoende bloed aangeleverd en zal de arm in een zogenoemde “slaapstand” komen, de arm zal hierdoor tintelingen afgeven wat door sommige mensen als zeer pijnlijk kan worden ervaren.

De tintelingen hoeven niet altijd als pijnlijk ervaren te worden, deze verschillen namelijk van persoon tot persoon en ook nog eens per keer dat de arm in de zogenoemde slaapstand terecht is gekomen.

Vrouwen die zwanger zijn klagen vaker over tintelende armen in verhouding met vrouwen die niet zwanger zijn, dit komt voort uit het feit dat zwangere vrouwen veelal enkel op hun zij lekker kunnen liggen en hierdoor de ledenmaten waaronder de arm bekneld komen te liggen.

Overige oorzaken

Wanneer een tintelende arm blijft aanhouden dan spreken wij hier niet meer over een zogenoemde slapende arm.
Bij aanhoudende tintelingen in de arm duid het al snel op andere medische problemen met het lichaam.
Enkele oorzaken van de blijvende tintelingen in de arm kunnen wijzen op vast zittende nekspieren of op zenuwen die beklemd zitten.
Wanneer een zenuw klem zit straalt de tinteling van de arm vaak volledig door naar de hand en naar de vingers.
Bij mannen is een blijvende tinteling in de arm vaak een symptoom van hartklachten.
Bij vrouwen zijn er vaak andere symptomen wanneer wij spreken over hartklachten echter sluit de vrouw niet volledig uit van hartklachten bij aanhoudende tintelingen in de arm.

Tintelende armen kunnen ook een aanduiding zijn van RSI, wanneer u veel achter de computer zit of veelal de zelfde beweging maakt kunnen deze RSI klachten opzetten.

Voorkomen

De slapende arm is zeker te voorkomen, door een goede houding aan te nemen tijdens alle bezigheden waarbij een ledemaat zoals de arm eventueel bekneld kan komen te zitten.
Denk hierbij onder anderen aan slapen, zitten en knuffelen.
Wanneer de tintelingen in de arm voortkomen uit RSI klachten kan men dit voorkomen, verminderen of eventueel verhelpen door voldoende rust te nemen van de dagelijkse bezigheden.
Tevens dient men te zorgen voor een goede werkplek, dit wil zeggen een goede stoel en goede bureaus die voldoen aan de ARBO wetgeving.
Veelal praten wij hier dan over een werkplek welke verstelbaar is naar de houding van de gebruikersmaker.

Doktersbezoek

Wanneer u last heeft van aanhoudende tintelingen in uw arm die niet na enkele minuten verdwijnen of wanneer u last heeft van tintelingen in de arm die continu terugkeren raden wij u aan om direct een bezoek te brengen aan de dokter.
De tintelingen duiden op een waarschuwing naar meer en kunnen wellicht met een simpel advies van de dokter worden opgelost, in andere gevallen zal erger waarschijnlijk kunnen worden voorkomen.